Teze

Aspecte de drept internațional privind reglementarea conflictelor teritoriale: cazul Republicii Moldova și Georgia, Kurstkalia Alexander

Actele normative și cele dispozitive aplicabile raporturilor juridice de muncă în unitate, Gamureac Alexandru

Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri și amenințări asupra securității Republicii Moldova, Cristea Gabriela

Răspunderea penală pentru constrângerea de a face declarații, Jenunchi Elena

Analiza juridico-penală a infracţiunii de activitate a mercenarilor prevăzută la art. 141 CP RM, Macovei Vera

Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale, Ciochină Elena

Garanţiile constituţionale ale realizării dreptului la un proces echitabil, Bîcu Igor