Admitere 2022


CALENDARUL ADMITERII LA DOCTORAT

pentru anul de studii 2022-2023

 

ÎNSCRIERILE LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIOADA:

01 septembrie – 28 octombrie 2022

Înscrierile au loc în cadrul USPEE “Constantin Stere”, biroul 601 c, conform următorului program:

LUNI – VINERI: între orele 8.00 – 17.00


Orarul

susținerii probelor de admitere la Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative

(anul de studii 2022-2023)

Susținerea testului la limba străină

Data: 29 octombrie 2022

Ora: 10.00

Biroul: aud. 600, USPEE „Constantin Stere” , str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200/online.

Comisia de examinare: 

        Președinte:

Gheorghe Avornic, dr. hab., prof. univ.

      Examinatori:

Șinghirei Valentina, dr., Conf. univ.

Dubcovețchi Anișoara, drd, asist. univ.

Susținerea referatului de specialitate

Data: 29 octombrie 2022

Ora: 12.00

Biroul: aud. 600, USPEE „Constantin Stere” , str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200/online.

Comisia de examinare: 

        Președinte:

Gheorghe Avornic, dr. hab., prof. univ.

        Examinatori:

Grecu Raisa, dr. hab., conf. univ.

Veaceslav Zaporojan, dr., conf. univ.

Coptileț Valentina, dr., conf. univ.

                              Armeanic Alexandru, dr. conf. univ.

Depunerea contestațiilor

Date: 01 noiembrie 2022

Biroul: aud. 601, USPEE „Constantin Stere” , str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200/online.


Susţinerea publică a tezei de doctor, 23.09.2022; Doctorand – Prisacari Vadim

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ASEM-USPEE „CONSTANTIN STERE”

anunță

 susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică a tezei de doctor în drept cu tema:

„CALIFICAREA UNITĂȚII ȘI A PLURALITĂȚII DE INFRACȚIUNI”

Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal

Candidat: PRISACARI Vadim

Conducător științific: dr.,  prof. univ., MARIȚ Alexandru,

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

1. AVORNIC Gheorghe, Președintele Senatului USPEE „Constantin Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar – președintele Comisiei (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/10915)

2. MARIȚ Alexandru, conducător științific, USPEE „Constantin Stere”, doctor în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/11227)

3. CUȘNIR Valeriu, director adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice a AȘM, doctor habilitat în drept, profesor universitar – referent oficial.

4. BUJOR Valeriu, rectorul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, doctor în drept, profesor universitar – referent oficial (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=BUJOR%20Valeriu)

5. CRIJANOVSCHI Sergiu, USPEE „Constantin Stere”, doctor în drept, conferențiar universitar – referent oficial (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=CRIJANOVSCHI%20Sergiu)

Data susținerii: 23 septembrie 2022, ora 14.00

Locul susținerii: USPEE „Constantin Stere”, et. 6, sala. 600, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200

Teza de doctorat și rezumatul tezei pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise la adresele electronice: scoala.doctorat@gmail.com, vadimprisacari1@gmail.com, contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.