Metodologie admitere


Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative din cadrul Consorțiului Instituțiilor de Învățământ Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene “Constantin Stere” pentru anul universitar 2020 – 2021  …citește în continuare