Metodologie admitere


Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admiterea studiilor superioare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științele Politice și Administrative din cadrul Consorțiului Național al Instituțiilor de Învățământ Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere” pentru anul universitar 2021 – 2022 citește în continuare