Contacte

 • Program: Luni – Vineri, 8.00 – 17.00
  Telefon: 022358427
  E-mail: scoala.doctorat@gmail.com
 • Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene “Constantin Stere”
  Adresa: mun. Chişinău, brd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 200, etajul 6, biroul 601
 • Directorul Şcolii:
  Copăceanu Cristina, dr., conf. univ.
  Metodist:
  Duca Diana, drd.