Organizarea Școlii Doctorale


Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative este o structură administrativă fără personalitate juridică, desfășurându-și activitatea organizatoare de bază în cadrul ASEM. Ca structură instituțională, Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative reunește totalitatea studenților-doctoranzi și a conducătorilor (consultanților) de doctorat, ce au dobândit dreptul de a conduce doctorat, precum și cercetătorii și cadrele științifico – didactice implicați în activități de cercetare și/sau predare în cadrul școlii doctorale. Coordonarea activităților și administrarea Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative în cadrul Consorțiului este asigurată de Consiliul de Conducere al Consorțiului și Consiliul Științific.

Misiunea Şcolii Doctorale

Misiunea Şcolii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative este de a le dezvolta studenţilor-doctoranzi cunoştinţe la cel mai avansat nivel din domeniul dreptului, ştiinţelor politice şi administrative şi a domeniilor adiacente, a le forma abilităţi de cercetare ştiinţifică originală şi competenţe ridicate de inovaţie în vederea pregătirii specialiştilor de înaltă calificare în diverse domenii ale ştiinţei şi practicii, capabili să utilizeze, în mod eficient, cunoştinţele ştiinţifice şi cultural-umaniste valoroase în folosul beneficiarilor.

Obiectivele strategice ale Şcolii Doctorale

Prin elaborarea şi implementarea prezentului Regulament se urmăresc următoarele obiective:

  • dezvoltarea unui model de doctorat care să permită pregătirea personalului de înaltă calificare, competitiv la nivel internaţional;
  • realizarea formulei „cercetare prin învăţare” prin îmbinarea armonioasă dintre procesul de studii şi cel de cercetare ştiinţifică;
  • pregătirea cadrelor de înaltă calificare care să satisfacă atât necesităţile sectorului de cercetare şi învăţământ superior, cât şi ale sectorului real al economiei;
  • stabilirea şi menţinerea legăturilor de cooperare internaţională prin promovarea de co-tutele internaţionale de teze, organizarea şcolilor de vară etc.

Principiile fundamentale de funcţionare a Şcolii Doctorale

Activitatea Şcolii doctorale se bazează pe următoarele principii fundamentale:

  • acces egal şi echitabil la studiile superioare de doctorat pentru orice persoană care întruneşte condiţiile necesare de înscriere;
  • performanţa studiilor graţie perfecţionării continue a programelor analitice;
  • asigurarea calităţii şi transparenţei procesului de îndrumare a studenţilor-doctoranzi;
  • eficientizarea procedurilor de evaluare a rezultatelor cercetării ştiinţifice.

Valorile promovate de Şcoala Doctorală

Prin programele sale de doctorat, Şcoala Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative tinde să transmită tuturor studenţilor-doctoranzi valorile promovate şi susţinute în cadrul ASEM şi USPEE: Profesionalism, Responsabilitate, Inovaţie, Tehnologizare, Mobilitate şi Dezvoltare Personală.

Gestionarea Școlii Doctorale este asigurată de:

  1. Directorul Școlii – conf.univ., dr. Copăceanu Cristina
  2. Metodistul coordonator al Școlii – Duca Diana