Consiliul Școlii Doctorale


Organul colectiv de conducere al Şcolii Doctorale este Consiliul Şcolii Doctorale. Membrii Consiliului Şcolii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat al Consorţiului Naţional şi au un mandat de 5 ani.

Studenţii-doctoranzi membri ai Consiliului Şcolii Doctorale care îşi finalizează studiile doctorale în timpul mandatului Consiliului îşi pierd calitatea de membru al acestuia la data susţinerii publice a tezei de doctorat.

Președintele Consiliului Școlii Doctorale: dr., conf. univ. – Copăceanu Cristina

Membri Consiliului Școlii Doctorale:

  • 551.01. Teoria generală a dreptului – dr. hab., prof.univ. Avornic Gheorghe
  • 552.01. Drept constituțional – dr., conf. univ. Coptileț Valentina 
  • 552.03.  Drept financiar (bancar, fiscal, vamal) – dr., conf. univ. Armeanic Alexandru
  • 551.01. Teoria generală a dreptului – dr. hab., conf.univ. Grecu Raisa
  • Universitatea Publică din Navara, Spania – dr., prof.univ., Hose Louis Ilearte
  • Student-doctorand, anul II – Cărbune Radj