Rezumate teze

RO_Calificarea unității și a pluralității de infracțiuni, Prisacari Vadim

ENG_Calificarea unității și a pluralității de infracțiuni, Prisacari Vadim

RO_The aspects of international law of the regulation of territorial conflicts: the case of Republic of Moldova and Georgia/Aspecte de drept internațional privind reglementarea conflictelor teritoriale: cazul Republicii Moldova și Georgia, Kurstkhalia Alexander

ENG_ The aspects of international law of the regulation of territorial conflicts: the case of Republic of Moldova and Georgia/Aspecte de drept internațional privind reglementarea conflictelor teritoriale: cazul Republicii Moldova și Georgia, Kurstkhalia Alexander

RO_Spiritualitatea juridică în creațiile sufletului românesc, Cuza Bogdan-Gheorghe-Ilie

ENG_Spiritualitatea juridică în creațiile sufletului românesc, Cuza Bogdan-Gheorghe-Ilie

RO_Activitatea analitică ca instrument de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție, Talmaci Francisco

ENG_Activitatea analitică ca instrument de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție, Talmaci Francisco

RO_Particularități dreptului la cetățenie în reglementările naționale și ale dreptului comparat, Dari Victoria 

ENG_ Particularități dreptului la cetățenie în reglementările naționale și ale dreptului comparat, Dari Victoria

RO_Actele normative și cele dispozitive aplicabile raporturilor juridice de muncă în unitate, Gamureac Alexandru

ENG_Actele normative și cele dispozitive aplicabile raporturilor juridice de muncă în unitate , Gamureac Alexandru

RO_Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri și amenințări asupra securității Republicii Moldova, Cristea Gabriela

RU_Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri și amenințări asupra securității Republicii Moldova, Cristea Gabriela

RO_Răspunderea penală pentru constrângere de a face declarații, Jenunchi Elena

ENG_Răspunderea penală pentru constrângere de a face declarații, Jenunchi Elena

RO_Analiza juridico-penală a infracțiunilor de activitate a mercenarilor necesare la art. 141 CP RM, Macovei Vera

ENG_Analiza juridico-penală a infracțiunilor de activitate a mercenarilor necesare la art. 141 CP RM, Macovei Vera

ENG_Garanțiile constituționale ale realizării dreptului la un proces echitabil, Bîcu Igor

RO_Garanțiile constituționale ale realizării dreptului la un proces echitabil, Bîcu Igor

ENG_Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale, Ciochină Elena

RO_Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale, Ciochină Elena