Rezumate teze

RO_Aspecte de drept internațional privind reglementarea conflictelor teritoriale: cazul Republicii Moldova și Georgia, Kurstkalia Alexander

ENG_Aspecte de drept internațional privind reglementarea conflictelor teritoriale: cazul Republicii Moldova și Georgia, Kurstkalia Alexander

RO_Actele normative și cele dispozitive aplicabile raporturilor juridice de muncă în unitate, Gamureac Alexandru

ENG_Actele normative și cele dispozitive aplicabile raporturilor juridice de muncă în unitate, Gamureac Alexandru

RO_Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri și amenințări asupra securității Republicii Moldova, Cristea Gabriela

RU_Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri și amenințări asupra securității Republicii Moldova, Cristea Gabriela

RO_Răspunderea penală pentru constrângerea de a face declarații, Jenunchi Elena

ENG_Răspunderea penală pentru constrângerea de a face declarații, Jenunchi Elena

RO_Analiza juridico-penală a infracțiunii de activitate a mercenarilor necesară la art. 141 CP RM, Macovei Vera

ENG_Analiza juridico-penală a infracțiunii de activitate a mercenarilor necesară la art. 141 CP RM, Macovei Vera

ENG_Garanțiile constituționale ale realizării dreptului la un proces echitabil, Bîcu Igor

RO_Garanțiile constituționale ale realizării dreptului la un proces echitabil, Bîcu Igor

ENG_Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale, Ciochină Elena

RO_Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale, Ciochină Elena