Rezumate teze

L_română_Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri și amenințări asupra securității Republicii Moldova, Cristea Gabriela

L_rusă_Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri și amenințări asupra securității Republicii Moldova, Cristea Gabriela

L_română_Răspunderea penală pentru constrângerea de a face declarații, Jenunchi Elena

L_engleză_Răspunderea penală pentru constrângerea de a face declarații, Jenunchi Elena

L_română_Analiza juridico-penală a infracţiunii de activitate a mercenarilor prevăzută la art. 141 CP RM, Macovei Vera

L_engleză_Analiza juridico-penală a infracţiunii de activitate a mercenarilor prevăzută la art. 141 CP RM, Macovei Vera

L_engleză_Garanţiile constituţionale ale realizării dreptului la un proces echitabil, Bîcu Igor

L_română_Garanţiile constituţionale ale realizării dreptului la un proces echitabil, Bîcu Igor

L_engleză_Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale, Ciochină Elena

L_română_Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale, Ciochină Elena