Studii


PROGRAMUL DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ

Programul de pregătire universitară avansat (PPA) prezintă un ansamblu de disciplină și activități, pe care un (o) doctorand (ă) este obligat (ă) să-l parcurgă în anul I de studii doctorale, pe parcursul a două semestre. Obiectivul lui principal este formarea doctoranzilor în vederea dobândirii de competențe de cercetare științifică și abilități de utilizare a cunoașterii științific. Detalii despre program

PROGRAMUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Programul de cercetare științifică (PCȘ) are ca scop elaborarea tezei de doctorat. El se realizează în cadrul catedrelor de profil, iar cercetările propriu-zise se pot efectua în laboratoarele științifice de profil, în Institutul de Cercetare al ASEM și al USPEE „Constantin Stere”, și în alte subdiviziuni.        Detalii despre program