Susţinerea publică a tezei de doctor, 06.05.2022; Doctorand – Cuza Bogdan-Gheorghe-Ilie

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ȘTIINȚE POLITICĂ ȘI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI NAȚIONAL AL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

SPIRITUALITATEA JURIDICĂ ÎN CREAȚIILE SUFLETULUI ROMÂNESC

Specialitatea științifică: 551.01 – Teoria generală a dreptului

Candidat: CUZA Bogdan-Gheorghe-Ilie

Conducător științific: dr., prof. univ., CRAIOVAN Ion

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. AVORNIC Gheorghe, rectorul USPEE „Constantin Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  2. CRAIOVAN Ion, conducător de doctorat, USPEE „C. Stere”, doctor în drept, profesor universitar

Referenți oficiali:

3. HUMĂ Ioan, USPEE „C. Stere”, doctor în drept, profesor universitar

4. BALTAG Dumitru, ULIM, doctor habilitat în drept, profesor universitar

5. ARAMĂ Elena, USM, doctor abilitat în drept, profesor universitar

Data susținerii: 06 mai 2022, ora 10.00

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: USPEE “Constantin Stere”, etajul 6, sala 600 și online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link:

https://us02web.zoom.us/j/86722472612?pwd=bzlWV2JDTno0cW91RUh3UFRoalBNQT09

Meeting ID: 897 7678 2694
Passcode: 858446

Teza de doctorat poate fi consultată online la: www.cnaa.md, www.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61.

 Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, cuza@gmail.com, contact@anacec.md.

formațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.