Admitere 2022


CALENDARUL ADMITERII LA DOCTORAT

pentru anul de studii 2022-2023

 

ÎNSCRIERILE LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIOADA:

01 septembrie – 28 octombrie 2022

Înscrierile au loc în cadrul USPEE “Constantin Stere”, biroul 601 c, conform următorului program:

LUNI – VINERI: între orele 8.00 – 17.00


Orarul

susținerii probelor de admitere la Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative

(anul de studii 2022-2023)

Susținerea testului la limba străină

Data: 29 octombrie 2022

Ora: 10.00

Biroul: aud. 600, USPEE „Constantin Stere” , str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200/online.

Comisia de examinare: 

        Președinte:

Gheorghe Avornic, dr. hab., prof. univ.

      Examinatori:

Șinghirei Valentina, dr., Conf. univ.

Dubcovețchi Anișoara, drd, asist. univ.

Susținerea referatului de specialitate

Data: 29 octombrie 2022

Ora: 12.00

Biroul: aud. 600, USPEE „Constantin Stere” , str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200/online.

Comisia de examinare: 

        Președinte:

Gheorghe Avornic, dr. hab., prof. univ.

        Examinatori:

Grecu Raisa, dr. hab., conf. univ.

Veaceslav Zaporojan, dr., conf. univ.

Coptileț Valentina, dr., conf. univ.

                              Armeanic Alexandru, dr. conf. univ.

Depunerea contestațiilor

Date: 01 noiembrie 2022

Biroul: aud. 601, USPEE „Constantin Stere” , str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200/online.


Susţinerea publică a tezei de doctor, 23.09.2022; Doctorand – Prisacari Vadim

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ASEM-USPEE „CONSTANTIN STERE”

anunță

 susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică a tezei de doctor în drept cu tema:

„CALIFICAREA UNITĂȚII ȘI A PLURALITĂȚII DE INFRACȚIUNI”

Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal

Candidat: PRISACARI Vadim

Conducător științific: dr.,  prof. univ., MARIȚ Alexandru,

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

1. AVORNIC Gheorghe, Președintele Senatului USPEE „Constantin Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar – președintele Comisiei (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/10915)

2. MARIȚ Alexandru, conducător științific, USPEE „Constantin Stere”, doctor în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/11227)

3. CUȘNIR Valeriu, director adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice a AȘM, doctor habilitat în drept, profesor universitar – referent oficial.

4. BUJOR Valeriu, rectorul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, doctor în drept, profesor universitar – referent oficial (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=BUJOR%20Valeriu)

5. CRIJANOVSCHI Sergiu, USPEE „Constantin Stere”, doctor în drept, conferențiar universitar – referent oficial (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=CRIJANOVSCHI%20Sergiu)

Data susținerii: 23 septembrie 2022, ora 14.00

Locul susținerii: USPEE „Constantin Stere”, et. 6, sala. 600, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200

Teza de doctorat și rezumatul tezei pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise la adresele electronice: scoala.doctorat@gmail.com, vadimprisacari1@gmail.com, contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.

Susţinerea publică a tezei de doctor, 05.07.2022; Doctorand – Kurtskhalia Alexander

ANUN Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE A CONSORȚIULUI NAȚIONAL AL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în drept cu tema:

„THE ASPECTS OF INTERNATIONAL LAW IN THE REGULATION OF TERRITORIAL CONFLICTS: THE CASE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND GEORGIA”/ „ASPECTE DE DREPT INTERNAȚIONAL PRIVIND REGLEMENTAREA CONFLICTELOR TERITORIALE: CAZUL REPUBLICII MOLDOVA ȘI GEORGIA” 

Specialitatea științifică: 552.08 – DREPT INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN PUBLIC

Candidat:  KURTSKHALIA Alexander

Conducător științific: dr. hab., conf. univ., POALELUNGI Mihai

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. AVORNIC Gheorghe, Preşedintele Senatului USPEE C.Stere, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/10915)
 2. POALELUNGI Mihai, conducător științific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=poalelungi%20mihai)

Referenți oficiali:

 1. BALAN Oleg, Rectorul Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=balan%20oleg&page=1)
 1. SUCEVEANU Natalia, șefă a Centrului de armonizare a legislației din cadrul Cancelariei de Stat, doctor în drept, conferențiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/11252)
 2. CĂUIA Alexandru, Decanul Facultății de Drept a ULIM, doctor în drept, conferențiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=alexandru%20cauia)

Data susținerii: 5 iulie 2022, ora 15.00

Locul susținerii: Academia de Administrare Publică, et. 3, biroul 301.

Teza de doctorat şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere” și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md).

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, a.kurtskhalia@gmail.com, contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici

Susţinerea publică a tezei de doctor, 06.05.2022; Doctorand – Cuza Bogdan-Gheorghe-Ilie

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ȘTIINȚE POLITICĂ ȘI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI NAȚIONAL AL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

SPIRITUALITATEA JURIDICĂ ÎN CREAȚIILE SUFLETULUI ROMÂNESC

Specialitatea științifică: 551.01 – Teoria generală a dreptului

Candidat: CUZA Bogdan-Gheorghe-Ilie

Conducător științific: dr., prof. univ., CRAIOVAN Ion

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. AVORNIC Gheorghe, rectorul USPEE „Constantin Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar
 2. CRAIOVAN Ion, conducător de doctorat, USPEE „C. Stere”, doctor în drept, profesor universitar

Referenți oficiali:

3. HUMĂ Ioan, USPEE „C. Stere”, doctor în drept, profesor universitar

4. BALTAG Dumitru, ULIM, doctor habilitat în drept, profesor universitar

5. ARAMĂ Elena, USM, doctor abilitat în drept, profesor universitar

Data susținerii: 06 mai 2022, ora 10.00

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: USPEE “Constantin Stere”, etajul 6, sala 600 și online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link:

https://us02web.zoom.us/j/86722472612?pwd=bzlWV2JDTno0cW91RUh3UFRoalBNQT09

Meeting ID: 897 7678 2694
Passcode: 858446

Teza de doctorat poate fi consultată online la: www.cnaa.md, www.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61.

 Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, cuza@gmail.com, contact@anacec.md.

formațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.

Susţinerea publică a tezei de doctor, 25.02.2022; Doctorand – Talmaci Francisco

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI NAȚIONAL AL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

ACTIVITATEA ANALITICĂ CA INSTRUMENT DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE

Specialitatea științifică: 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative
Candidat: TALMACI Francisco
Conducător științific: dr., prof. univ., GOLUBENCO Gheorghe

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. AVORNIC Gheorghe, Rectorul USPEE “Constantin Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar
 2. GOLUBENCO Gheorghe, conducător științific, ULIM, doctor în drept, profesor universitar

Referenți oficiali:

3. CUŞNIR Valeriu, director adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice a AȘM, doctor habilitat în drept, profesor universitar

4. GHEORGHIŢĂ Mihail, Universitatea de Stat din Moldova, doctor habilitat în drept, profesor universitar

5. BERLIBA Viorel, cercetător științific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice a AȘM, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar

Data susținerii:  25 februarie 2022 , ora  10.00

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: USPEE “Constantin Stere”, etajul 6, sala 600 și online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link: https://us02web.zoom.us/j/86722472612?pwd=bzlWV2JDTno0cW91RUh3UFRoalBNQT09

Meeting ID: 867 2247 2612
Passcode: 547499

Teza de doctorat poate fi consultată online la: www.cnaa.md, www.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61.

 Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, franciscotalmaci@gmail.com, contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.

Susţinerea publică a tezei de doctor, 26.11.2021; Doctorandă – Dari Victoria

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

PARTICULARITĂȚILE DREPTULUI LA CETĂȚENIE ÎN REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE ȘI ALE DREPTULUI COMPARAT

Specialitatea științifică: 552.01 – Drept constituțional
Candidat: DARI Victoria
Conducător științific: dr. hab., conf. univ. ZAPOROJAN Veaceslav

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. AVORNIC Gheorghe, Rectorul USPEE “Constantin Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/10915)
 2. ZAPOROJAN Veaceslav, conducător științific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=zaporojan%20veaceslav)

Referenți oficiali:

 1. BALAN Oleg, Rectorul Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=balan%20oleg&page=1)
 2. GUCEAC Ion, academician, dr. hab. prof. univ (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=guceac%20ion)
 3. CÂRNAȚ Teodor, dr. hab., prof.univ. în drept, conferențiar universitar

Data susținerii: 26 noiembrie 2021, ora 14.00

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: USPEE “Constantin Stere”, etajul 6, sala 600 și online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link: https://us02web.zoom.us/j/81359874846?pwd=YklOME9hZzRJTjRoUGx5ampMenphUT09

Meeting ID: 813 5987 4846
Passcode: 478595

Teza de doctorat poate fi consultată online la: www.cnaa.md, www.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61.

 Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, victoria.dari@asp.gov.md; contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.