Admitere 2021


CALENDARUL ADMITERII LA DOCTORAT

pentru anul de studii 2021-2022

 

ÎNSCRIERILE LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIOADA:

01 septembrie – 29 octombrie 2021

Înscrierile au loc în cadrul USPEE “Constantin Stere”, biroul 601 c, conform următorului program:

LUNI – VINERI: între orele 8.00 – 17.00


Orarul

susținerii probelor de admitere la Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative

(anul de studii 2021-2022)

Susținerea testului la limba străină

Date: 30 octombrie 2021

Ora: 10.00

Biroul: aud. 600, USPEE „Constantin Stere” , str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200/online.

Comisia de examinare: 

        Președinte:

Gheorghe Avornic, dr. hab., prof. univ.

      Examinatori:

Șinghirei Valentina, dr., Conf. univ.

Dubcovețchi Anișoara, drd, asist. univ.

Susținerea referatului de specialitate

Data: 30 octombrie 2021

Ora: 11.00

Biroul: aud. 600, USPEE “Constantin Stere”, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200/online.

Comisia de examinare: 

        Președinte:

Gheorghe Avornic, dr. hab., prof. univ.

        Examinatori:

Grecu Raisa, dr. hab., conf. univ.

Veaceslav Zaporojan, dr., conf. univ.

Coptileț Valentina, dr., conf. univ.

                              Armeanic Alexandru, dr. conf. univ.

Depunerea contestațiilor

Data: 01 noiembrie 2021

Biroul: aud. 601, USPEE „Constantin Stere” , str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200/online.