Admitere 2020


CALENDARUL ADMITERII LA DOCTORAT

pentru anul de studii 2020-2021

 

ÎNSCRIERILE LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIOADA:

14 septembrie – 30 octombrie 2020

Înscrierile au loc în cadrul  USPEE “Constantin Stere”, biroul 601 c, conform următorului program:

LUNI – VINERI: între orele 8.00  – 17.00


Orarul

susținerii probelor de admitere la Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative

(anul de studii 2020-2021)

Susținerea testului la limba străină

Data: 31 octombrie 2020

Ora: 10.00

Biroul: online (aud. 600, USPEE “Constantin Stere”, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 200).

Comisia de examinare: 

        Președinte:

Gheorghe Avornic, dr. hab., prof.univ.

      Examinatori:

Șinghirei Valentina, dr., conf. univ.

Dubcoveţchi Anişoara, drd, asist. univ.

Susținerea referatului de specialitate

Data: 31 octombrie 2020

Ora: 11.00

Biroul: online (aud. 600, USPEE “Constantin Stere”, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 200).

Comisia de examinare: 

        Președinte:

Gheorghe Avornic, dr. hab., prof.univ.

        Examinatori:

Grecu Raisa, dr. hab., conf. univ.

Veaceslav Zaporojan, dr., conf. univ.

Coptileţ Valentina, dr., conf. univ.