Teze de doctorat

Calificarea unității și a pluralității de infracțiuni, Prisacari Vadim

The aspects of international law of the regulation of territorial conflicts: the case of Republic of Moldova and Georgia / Aspecte de drept internațional privind reglementarea conflictelor teritoriale: cazul Republicii Moldova și Georgia, Kurstkhalia Alexander

Spiritualitatea juridică în creațiile sufletului românesc, Cuza Bogdan-Gheorghe-Ilie

Activitatea analitică ca instrument de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție, Talmaci Francisco

Particularități dreptului la cetățenie în reglementările naționale și ale dreptului comparat, Dari Victoria

Actele normative și cele dispozitive aplicabile raporturilor juridice de muncă în unitate, Gamureac Alexandru

Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri și amenințări asupra securității Republicii Moldova, Cristea Gabriela

Răspunderea penală pentru constrângere de a face declarații, Jenunchi Elena

Analiza juridico-penală a infracțiunilor de activitate a mercenarilor au fost la artă. 141 CP RM, Macovei Vera

Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale, Ciochină Elena

Garanțiile constituționale ale realizării dreptului la un proces echitabil, Bîcu Igor