Teze de doctorat

Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri și amenințări asupra securității Republicii Moldova, Cristea Gabriela

Răspunderea penală pentru constrângerea de a face declarații, Jenunchi Elena

Analiza juridico-penală a infracţiunii de activitate a mercenarilor prevăzută la art. 141 CP RM, Macovei Vera

Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale, Ciochină Elena

Garanţiile constituţionale ale realizării dreptului la un proces echitabil, Bîcu Igor