Acasă

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

Admiterea 2021 la studii doctorale (ciclul III): pentru detalii accesați aici

Calendarul Admiterii 2021: pentru detalii accesați aici

TITLURI CONFIRMATE!

Doctor în științe:

CRISTEA Gabriela – titlul de  doctor în drept, conferit la 26 februarie 2021 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri și amenințări asupra securității Republicii Moldova”, specialitatea 552.08, Drept internațional și european public, la 20 ianuarie 2021, cu atribuirea calificativului „Bine”.

MACOVEI Vera – titlul de doctor în drept, conferit la 26 februarie 2021 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Analiza juridico-penală a infracțiunii de activitate a mercenarilor prevăzută la art. 141 CP RM”, specialitatea 554.01. Drept penal și execuțional penal, la 04 ianuarie 2021, cu atribuirea calificativului ,,Bine”.

CIOCHINĂ Elena – titlul de doctor în drept, conferit la 28 octombrie 2020 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale”, specialitatea 553.01. Drept civil, la l7 august 2020, cu atribuirea calificativului ,,Bine”.

A N U N Ț !


ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ TRANSFRONTALIERĂ DIN BALCANI: RISCURI ȘI AMENINȚĂRI ASUPRA SECURITĂȚII REPUBLICII MOLDOVA

Specialitatea științifică: 552.08 DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

Candidat: CRISTEA Gabriela

Conducător științific: dr. hab., conf. univ. POALELUNGI Mihai

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

1. AVORNIC Gheorghe, Preşedintele Senatului USPEE C.Stere, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/10915)

2. POALELUNGI Mihai, conducător științific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=poalelungi%20mihai)

Referenți oficiali:

1. BALAN Oleg, Rectorul Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=balan%20oleg&page=1)

2. GĂMURARI Vitalie, Prorector Cercetare Științifică și Studii Doctorale a ULIM, doctor în drept, conferențiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=gamurari%20vitalie)

3. CĂUIA Alexandru, Decanul Facultății de Drept a ULIM, doctor în drept, conferențiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=alexandru%20cauia)

Data susținerii: 20 ianuarie 2021, ora 14.00

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: Academia de Administrare Publică, et. 3, biroul 301, sau online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link: https://us02web.zoom.us/j/89316895996?pwd=YlJSaCtEWTBOZnkzR1VDVnRqN0xVZz09

Meeting ID: 893 1689 5996
Passcode: 097481

Teza de doctorat poate fi consultată online aici şi la: www.cnaa.md, www.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61.

 Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, gabriela.bitca@mai.gov.md; contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.