Acasă

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

PARTICULARITĂȚILE DREPTULUI LA CETĂȚENIE ÎN REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE ȘI ALE DREPTULUI COMPARAT

Specialitatea științifică: 552.01 – Drept constituțional
Candidat: DARI Victoria
Conducător științific: dr. hab., conf. univ. ZAPOROJAN Veaceslav

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. AVORNIC Gheorghe, Rectorul USPEE “Constantin Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/10915)
  2. ZAPOROJAN Veaceslav, conducător științific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=zaporojan%20veaceslav)

Referenți oficiali:

  1. BALAN Oleg, Rectorul Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=balan%20oleg&page=1)
  2. GUCEAC Ion, academician, dr. hab. prof. univ (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=guceac%20ion)
  3. CÂRNAȚ Teodor, dr. hab., prof.univ. în drept, conferențiar universitar

Data susținerii: 26 noiembrie 2021, ora 14.00

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: USPEE “Constantin Stere”, etajul 6, sala 600 și online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link: https://us02web.zoom.us/j/81359874846?pwd=YklOME9hZzRJTjRoUGx5ampMenphUT09

Meeting ID: 813 5987 4846
Passcode: 478595

Teza de doctorat poate fi consultată online la: www.cnaa.md, www.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61.

 Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, victoria.dari@asp.gov.md; contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Profesionale a Juristului!

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI NAȚIONAL AL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

Admiterea 2021 la studii doctorale (ciclul III): pentru detalii accesați aici

Calendarul Admiterii 2021: pentru detalii accesați aici

TITLURI ȘTIINȚIFICE CONFIRMATE!

Doctor în științe:

CRISTEA Gabriela – titlul de  doctor în drept, conferit la 26 februarie 2021 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri și amenințări asupra securității Republicii Moldova”, specialitatea 552.08, Drept internațional și european public, la 20 ianuarie 2021, cu atribuirea calificativului „Bine”.

JENUNCHI Elena – titlul de doctor în drept, conferit la 26 februarie 2021 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Răspunderea penală pentru constrângerea de face declarații”, specialitatea 554.01. Drept penal și execuțional penal, la 09 ianuarie 2021, cu atribuirea calificativului ,,Bine”.

MACOVEI Vera – titlul de doctor în drept, conferit la 26 februarie 2021 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Analiza juridico-penală a infracțiunii de activitate a mercenarilor prevăzută la art. 141 CP RM”, specialitatea 554.01. Drept penal și execuțional penal, la 04 ianuarie 2021, cu atribuirea calificativului ,,Bine”.

CIOCHINĂ Elena – titlul de doctor în drept, conferit la 28 octombrie 2020 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale”, specialitatea 553.01. Drept civil, la l7 august 2020, cu atribuirea calificativului ,,Bine”.