Acasă

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE A CONSORȚIULUI NAȚIONAL AL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în drept cu tema:

„THE ASPECTS OF INTERNATIONAL LAW IN THE REGULATION OF TERRITORIAL CONFLICTS: THE CASE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND GEORGIA”/ „ASPECTE DE DREPT INTERNAȚIONAL PRIVIND REGLEMENTAREA CONFLICTELOR TERITORIALE: CAZUL REPUBLICII MOLDOVA ȘI GEORGIA” 

Specialitatea științifică: 552.08 – DREPT INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN PUBLIC

Candidat:  KURTSKHALIA Alexander

Conducător științific: dr. hab., conf. univ., POALELUNGI Mihai

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. AVORNIC Gheorghe, Preşedintele Senatului USPEE C.Stere, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/10915)
  2. POALELUNGI Mihai, conducător științific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=poalelungi%20mihai)

Referenți oficiali:

  1. BALAN Oleg, Rectorul Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=balan%20oleg&page=1)
  1. SUCEVEANU Natalia, șefă a Centrului de armonizare a legislației din cadrul Cancelariei de Stat, doctor în drept, conferențiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/11252)
  2. CĂUIA Alexandru, Decanul Facultății de Drept a ULIM, doctor în drept, conferențiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=alexandru%20cauia)

Data susținerii: 5 iulie 2022, ora 15.00

Locul susținerii: Academia de Administrare Publică, et. 3, biroul 301.

Teza de doctorat şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere” și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md).

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, a.kurtskhalia@gmail.com, contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI NAȚIONAL AL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

Admiterea 2022 la studii doctorale (ciclul III): pentru detalii accesați aici

Calendarul Admiterii 2022: pentru detalii accesați aici

TITLURI ȘTIINȚIFICE CONFIRMATE!

Doctor în științe:

CRISTEA Gabriela – titlul de  doctor în drept, conferit la 26 februarie 2021 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri și amenințări asupra securității Republicii Moldova”, specialitatea 552.08, Drept internațional și european public, la 20 ianuarie 2021, cu atribuirea calificativului „Bine”.

JENUNCHI Elena – titlul de doctor în drept, conferit la 26 februarie 2021 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Răspunderea penală pentru constrângerea de face declarații”, specialitatea 554.01. Drept penal și execuțional penal, la 09 ianuarie 2021, cu atribuirea calificativului ,,Bine”.

MACOVEI Vera – titlul de doctor în drept, conferit la 26 februarie 2021 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Analiza juridico-penală a infracțiunii de activitate a mercenarilor prevăzută la art. 141 CP RM”, specialitatea 554.01. Drept penal și execuțional penal, la 04 ianuarie 2021, cu atribuirea calificativului ,,Bine”.

CIOCHINĂ Elena – titlul de doctor în drept, conferit la 28 octombrie 2020 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale”, specialitatea 553.01. Drept civil, la l7 august 2020, cu atribuirea calificativului ,,Bine”.