Acasă

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ASEM-USPEE „CONSTANTIN STERE”

anunță

 susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică a tezei de doctor în drept cu tema:

„CALIFICAREA UNITĂȚII ȘI A PLURALITĂȚII DE INFRACȚIUNI”

Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal

Candidat: PRISACARI Vadim

Conducător științific: dr.,  prof. univ., MARIȚ Alexandru,

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

1. AVORNIC Gheorghe, Președintele Senatului USPEE „Constantin Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar – președintele Comisiei (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/10915)

2. MARIȚ Alexandru, conducător științific, USPEE „Constantin Stere”, doctor în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/11227)

3. CUȘNIR Valeriu, director adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice a AȘM, doctor habilitat în drept, profesor universitar – referent oficial.

4. BUJOR Valeriu, rectorul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, doctor în drept, profesor universitar – referent oficial (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=BUJOR%20Valeriu)

5. CRIJANOVSCHI Sergiu, USPEE „Constantin Stere”, doctor în drept, conferențiar universitar – referent oficial (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=CRIJANOVSCHI%20Sergiu)

Data susținerii: 23 septembrie 2022, ora 14.00

Locul susținerii: USPEE „Constantin Stere”, et. 6, sala. 600, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200

Teza de doctorat și rezumatul tezei pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise la adresele electronice: scoala.doctorat@gmail.com, vadimprisacari1@gmail.com, contact@anacec.md .

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.

ANUN Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE A CONSORȚIULUI NAȚIONAL AL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

EVENIMENTUL ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL – Conferință Științifică Internațională ”Dezvoltare prin Cercetare și Inovație – 2022”, eveniment care se va desfășura ONLINE, pe platforma ZOOM, la data de 26 August 2022 (vineri). 
Comitetul Organizatoric si Comitetul Stiintific este aprobat prin Ordinul Rectorului ASEM din 12 iulie 2022, Nr. 60-ȘT.
Prin urmare, așteptăm doctoranzii din cadrul Școlii Doctorale să se împărtășească cu creșterea remarcabile pe domeniile cercetate, cât și implicarea doctoranzilor care au finalizat studiile dar nu au susținut teza .
De asemenea, evenimentele sunt un caracter deschis, prin urmare pot participa și doctoranțe altor instituții de cerectare, atât naționale cât și internaționale, vă rugăm să diseminați.
Link pentru diseminare Vă rog să găsiți aici – https://ase.md/dezvoltare-prin-cercetare-si-inovatie-2022/

Date și termene importante:

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI NAȚIONAL AL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

Admiterea 2022 la studii doctorale (ciclul III): pentru detalii accesați aici

Calendarul Admiterii 2022: pentru detalii accesați aici

TITLURI ȘTIINȚIFICE CONFIRMATE!

Doctor în științe:

CRISTEA Gabriela – titlul de  doctor în drept, conferit la 26 februarie 2021 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Criminalitatea organizată transfrontalieră din Balcani: riscuri și amenințări asupra securității Republicii Moldova”, specialitatea 552.08, Drept internațional și european public, la 20 ianuarie 2021, cu atribuirea calificativului „Bine”.

JENUNCHI Elena – titlul de doctor în drept, conferit la 26 februarie 2021 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Răspunderea penală pentru constrângerea de face declarații”, specialitatea 554.01. Drept penal și execuțional penal, la 09 ianuarie 2021, cu atribuirea calificativului ,,Bine”.

MACOVEI Vera – titlul de doctor în drept, conferit la 26 februarie 2021 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Analiza juridico-penală a infracțiunii de activitate a mercenarilor prevăzută la art. 141 CP RM”, specialitatea 554.01. Drept penal și execuțional penal, la 04 ianuarie 2021, cu atribuirea calificativului ,,Bine”.

CIOCHINĂ Elena – titlul de doctor în drept, conferit la 28 octombrie 2020 de către Consorțiul: Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău, în urma susținerii tezei ,,Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale”, specialitatea 553.01. Drept civil, la l7 august 2020, cu atribuirea calificativului ,,Bine”.