Planul de învățămînt pe specialități științifice


Frecvența zi

 

Frecvența redusă