Contractul trilateral de studii doctorale


În acest contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de studii universitare de doctorat, astfel încât să fie îndeplinite cerinţele de asigurare a calităţății.

Contractul-trilateral-de-studii-doctorale-ȘD-DȘPA