Membrii Școlii Doctorale


Membrii  Şcolii  Doctorale în Drept, Știinţe Politice şi Administrative din cadrul Consorţiului  Naţional al Academiei de Studii Economice din Moldova şi a Universităţii  de Studii Politice şi Economice Europene ”CONSTANTIN STERE”

membri 1-15 membri 16-33 membri 34-47