Misiune, obiective, principii

Misiunea ŞDDȘPA este de a le dezvolta studenţilor-doctoranzi cunoştinţe la cel mai avansat nivel din domeniul juridic şi a domeniilor adiacente, a le forma abilităţi de cercetare ştiinţifică originală şi competenţe de inovare în vederea pregătirii specialiştilor de înaltă calificare în diverse domenii ale ştiinţei şi practicii economice, capabili să utilizeze, în mod eficient, cunoştinţele ştiinţifice şi cultural-umaniste valoroase în folosul beneficiarilor.

Obiective:

Strategice:

 • dezvoltarea unui model de doctorat care să permită pregătirea personalului de înaltă calificare, competitiv la nivel internaţional;
 • realizarea formulei „cercetare prin învăţare” prin îmbinarea armonioasă dintre procesul de studii şi cel de cercetare ştiinţifică;
 • îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale pentru a menţine un nivel înalt de satisfacţie a doctoranzilor;
 • îmbunătăţirea imaginii Şcolii Doctorale DȘPA.

De proces:

 • asigurarea calităţii procesului de învăţământ în cadrul Programului de Pregătire Avansată și a Programului de Cercetare;
 • evaluarea nivelului de satisfacţie a studenților-doctoranzi pe programe de studii doctorale ;
 • ajustarea activității ȘD DȘPA la Standardele ANACEC;
 • ridicarea nivelului de transparenţă a serviciilor educaţionale oferite.

Principii fundamentale:

 • acces egal şi echitabil la studiile superioare de doctorat pentru orice persoană care întruneşte condiţiile necesare de înscriere;
 • performanţa studiilor graţie perfecţionării continue a programelor de doctorat;
 • asigurarea calităţii şi transparenţei procesului de îndrumare a studenţilor-doctoranzi;
 • eficientizarea procedurilor de evaluare a rezultatelor cercetării ştiinţifice.