Monografii ale doctoranzilor absolvenți din cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative

Aceste monografii pot fi găsite în biblioteca USPEE Constantin Stere