Doctoranzi

Doctoranzii ( acronim drd. ) Sunt persoane înmatriculate în programul de studii universitare de doctorat și antrenate în procesul de elaborare a tezei de doctorat. Ei sunt membri ai comunității științifice a ASEM și întrețin relații de colaborare cu profesorii și cercetătorii instituției date.

                    Lista doctoranzilor 2021-2022

Lista doctoranzilor 2020-2021

Lista doctoranzilor 2019-2020 

Lista doctoranzilor 2018-2019 

Lista doctoranzilor 2017-2018

Lista doctoranzilor 2016-2017

Lista doctoranzilor 2015-2016