Doctoranzi

Doctoranzii (acronim drd.) sunt persoane înmatriculate în programul de studii universitare de doctorat şi antrenate în procesul de elaborare a tezei de doctorat. Ei sunt membri ai comunităţii ştiinţifice a ASEM şi întreţin relaţii de colaborare ştiinţifică cu profesorii şi cercetătorii instituţiei date.

Lista doctoranzilor 2015-2016

Lista doctoranzilor 2016-2017

Lista doctoranzilor 2017-2018

Lista doctoranzilor 2018-2019 

Lista doctoranzilor 2019-2020 

Lista doctoranzilor 2020-2021