Programe de doctorat


Școala doctorală a fost autorizată de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional prin Autorizarea de funcţionare provizorie a Şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat nr. 34-CC din 12.10.2015 pentru organizarea programelor de studii în domeniul ştiinţific “5.Ştiinţe Sociale şi Economice”, în cadrul programelor de doctorat la specialităţile ştiinţifice:

 • 551.01. Teoria generală a dreptului
 • 552.01. Drept constituţional
 • 552.02. Drept administrativ
 • 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
 • 552.04. Drept funciar şi al mediului
 • 552.05. Drept informaţional
 • 552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
 • 552.07. Drept contravenţional
 • 552.08. Drept internațional și european public
 • 553.01. Drept civil
 • 553.02. Dreptul afacerilor
 • 553.03. Drept procesual civil
 • 553.04. Dreptul familiei
 • 553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
 • 553.06. Drept internaţional şi european privat
 • 554.01. Drept penal şi execuţional penal
 • 554.02. Criminologie
 • 554.03. Drept procesual penal
 • 554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
 • 561.01. Teoria, metodologia politologiei. Instituţii şi procese politice
 • 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
 • 563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice
 • 563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice. Servicii publice