Programe de doctorat


Școala doctorală a fost autorizată de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional prin Autorizarea de funcţionare provizorie a Şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat nr. 34-CC din 12.10.2015 pentru organizarea programelor de studii în domenul ştiinţific “5. Ştiinţe Sociale și Economice”, în cadrul programelor de doctorat la specialităţile ştiinţifice:

   • 551.01. Teoria generală a dreptului
   • 552.01. Drept constituţional
   • 552.02. Drept administrativ
   • 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
   • 552.04. Drept funciar şi al mediului
   • 552.05. Drept informaţional
   • 552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
   • 552.07. Drept contravenţional
   • 552.08. Drept internațional și european public
   • 553.01. Drept civil
   • 553.02. Dreptul afacerilor
   • 553.03. Drept procesual civil
   • 553.04. Dreptul familiei
   • 553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
   • 553.06. Drept internaţional şi european privat
   • 554.01. Drept penal şi execuţional penal
   • 554.02. Criminologie
   • 554.03. Drept procesual penal
   • 554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
   • 561.01. Teoria, metodologia politologiei. Instituţii şi procese politice
   • 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
   • 563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice
   • 563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice. Servicii publice