Conducători științifici


      În cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative desfășoară activitatea unui număr de 50 de conducători de doctorat și membri ai comisiilor de îndrumare de prestigiu. Școala Doctorală a definit în interiorul domeniilor universitare de doctorat anumite specializări, în funcție de domeniul de expertiză al conducătorilor de doctorat. Un conducător de doctorat poate acoperi una sau mai multe specializări și poate conduce până la 5 teze de doctorat. 

Curriculum Vitae a conducătorilor de doctorat

      Temele de cercetare dezvoltate de către conducătorii de doctorat în colaborare cu studenții-doctoranzi urmează ulterior să fie prezentate în cadrul programelor de cercetare științifică.