Conducători științifici


În cadrul Școlii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative își desfășoară activitatea un număr de 41 de conducători de doctorat de prestigiu. Școala Doctorală a definit în interiorul domeniilor de studii universitare de doctorat anumite specializări, în funcție de domeniul de expertiză al conducătorilor de doctorat, prezentate în cele ce urmează. Un conducător de doctorat poate acoperi una sau mai multe specializări.

Lista conducătorilor de doctorat

Lista posturilor vacante

Curriculum Vitae a conducătorilor de doctorat

Temele de cercetare dezvoltate de către conducătorii de doctorat în colaborare cu studenții doctoranzi urmează ulterior să fie prezentate în cadrul programelor de cercetare științifică.