Publicații ale doctoranzilor


Publicații ale doctoranzilor 2022

Publicații ale doctoranzilor 2021

Publicații ale doctoranzilor 2020

Publicații ale doctoranzilor conform specialităților științifice:

   • 551.01. Teoria generală a dreptului

                               Cuza Bogdan-Gheorghe-Ilie

   • 552.01. Drept constituțional

Bâcu Igor

                                        Dari Victoria

Fondos Igor

   • 552.02. Drept administrativ
   • 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
   • 552.04. Drept funcționar și al mediului
   • 552.05. Drept informațional
   • 552.07. Drept contravențional
   • 552.08. Drept internațional și public european

Cristea Gabriela

Kurtskalia Alexandru

   • 553.01. Drept civil

Ciochină Elena

Iarmeco Mihaela

Revenco Valentina

   • 553.02. Dreptul afacerilor
   • 553.03. Drept procesual civil

Corjan Angela

   • 553.04. Dreptul familiei
   • 553.05. Dreptul muncii și protecției sociale

                                      Gamureac Alexandru

   • 553.06. Drept internațional și european privat
   • 554.01. Drept penal și execuțional penal

Jenunchi Elena

Macovei Vera

                                     Prisacari Vadim

   • 554.03. Drept procesual penal
   • 554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative

                                     Talmaci Francisco

   • 561.01. Teoria, metodologia politologiei. Instituții și procese politice
   • 562.01. Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației