Publicații ale doctoranzilor


Publicații ale doctoranților 2020

Publicații ale doctoranților 2019

Publicații ale doctoranților 2018

Publicații ale doctoranzilor conform specialităților științifice:

   • 551.01. Teoria generală a dreptului
   • 552.01. Drept constituțional

Bâcu Igor

Fondos Igor

   • 552.02. Drept administrativ
   • 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
   • 552.04. Drept funciar și al mediului
   • 552.05. Drept informațional
   • 552.07. Drept contravențional
   • 552.08. Drept internațional și european public

Cristea Gabriela

Kurtskalia Alexander

   • 553.01. Drept civil

Ciochină Elena

Iarmenco Mihaela

Revenco Valentina

   • 553.02. Dreptul afacerilor
   • 553.03. Drept procesual civil

Corjan Angela

   • 553.04. Dreptul familiei
   • 553.05. Dreptul muncii și protecției sociale

                                      Gamureac Alexandru

   • 553.06. Drept internațional și european privat
   • 554.01. Drept penal și execuțional penal

Jenunchi Elena

Macovei Vera

   • 554.03. Drept procesual penal
   • 554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative

                                      Talmaci Francisco

   • 561.01. Teoria, metodologia politologiei. Instituții și procese politice
   • 562.01. Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației