Publicații ale doctoranzilor


Publicații ale doctoranzilor conform specialităţilor ştiinţifice:

   • 551.01. Teoria generală a dreptului
   • 552.01. Drept constituţional

Bâcu Igor

Fondos Igor

   • 552.02. Drept administrativ
   • 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
   • 552.04. Drept funciar şi al mediului
   • 552.05. Drept informaţional
   • 552.07. Drept contravenţional
   • 552.08. Drept internațional și european public

Cristea Gabriela

Kurtskalia Alexander

   • 553.01. Drept civil

Ciochină Elena

Iarmenco Mihaela

Revenco Valentina

   • 553.02. Dreptul afacerilor
   • 553.03. Drept procesual civil

Corjan Angela

   • 553.04. Dreptul familiei
   • 553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
   • 553.06. Drept internaţional şi european privat
   • 554.01. Drept penal şi execuţional penal

Jenunchi Elena

Macovei Vera

   • 554.03. Drept procesual penal
   • 554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
   • 561.01. Teoria, metodologia politologiei. Instituţii şi procese politice
   • 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei