Calendarul admiterii


LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

pentru anul de studii 2021-2022

 ÎNSCRIERILE LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIOADA:

01 septembrie – 15 octombrie 2021

Înscrierile au loc în cadrul USPEE “Constantin Stere”, et. 6, biroul 601 c, conform următorului program:

LUNI – VINERI: între orele 8.00 – 17.00


Orarul

susținerii probelor de admitere la Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative

(anul de studii 2021-2022)

Susținerea testului la limba străină

Data: 30 octombrie 2021;  Ora: 9:00

Biroul: online (aud. 600, USPEE “Constantin Stere” , str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200).

Comisia de examinare: 

Copăceanu Cristina, dr., Conf. univ.

Șinghirei Valentina, dr., Conf. univ.

Dubcovețchi Anișoara, drd., Asist. univ.

Susținerea referatului de specialitate

Data: 30 octombrie 2021;  Ora: 11:00

Biroul: online (aud. 600, USPEE “Constantin Stere” , str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200).

Comisia de examinare: 

Gheorghe Avornic, dr.hab., Prof. Univ.

 Raisa Grecu, dr.hab., Conf. univ.

               Veaceslav Zaporojan, dr., Conf. univ.

Alexandru Armeanic, dr., Conf. univ.

COMPETIȚIA INSTITUȚIONALĂ DE OBȚINERE ȘI REPARTI ZARE A GRANTURILOR DOCTORALE DE LA BUGETUL DE STAT ( pentru anul 2021-2022 urmează a fi actualizată )

        Conform Ordinului Ministerului Educației nr. 960 din 11 septembrie 2020, pentru anul de studii 2020-2021, Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului ASEM și USPEE i-au fost repartizate 2 (două) granturi doctorale .

        Consiliul Școlii Doctorale în Drept, Științele Politice și Administrative, în urma discuțiilor din cadrul ședinței din data de 28 septembrie 2020, a decis repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021, următorilor conducători de doctorat ale căror proiecte au fost evaluate cu un punctaj înalt de către Ministerul Educației, Culturilor și Cercetării:

Programul de doctorat, cifrul, specialitatea Ponderea  Nume, prenume conducător de doctorat Nr. proiecte Tema Punctaj
551.01 – Teoria generală a dreptului Avornic Gheorghe , prof. univ., dr. hab. 1 Garanția activității puterii judecătorești (analiza teoretico-practică) 80,5
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice Varzari Pantelimon, prof. univ., dr. hab. 1 Buna guvernare în context extinderii și aprofundarea democratizării societății (cazul Republica Moldova) 81,5

          În vederea participării la competiția de obținere a grantului, candidatul la studii superioare de doctorat, pe lângă actele generale prezente pentru admiterea studiilor doctorale, va prezenta Școlii Doctorale la acte:

  • Scrisoare de motivație cu privire la alegerea temei din lista proiectelor susceptibile de a obține granturi doctorale aprobate prin ordinul Ministerului Educației, Culturilor și Cercetării;
  • Referatul științific la tema pretinsă (în volumul 10-15 pagini);
  • Lista publicațiilor;
  • Alte acte care confirmă eligibilități pretendentului (certificate de cunoaștere a limbilor străine de circulație internațională, confirmări ale stagiilor și activităților anterioare în domeniul cercetării ș.a.)

          Actele se depun  pe adresa: USPEE, Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, et., Bir. 601c.

Conducătorul de doctorat are responsabilitatea de a selecta și prezenta Consiliului Școlii Doctorale un aviz motivațional privind: temeiul selectării candidatului sau candidaților; conținutul concursului; forma concursului ș.a.

Numărul rămas de granturi se repartizează în funcție de ponderea propunerilor de proiecte înaintate și disponibilități persoanelor concrete care vor accepta să urmeze studiile de doctorat.

Consiliul Școlii Doctorale va controla corectitudinea procesului de selectare a candidaților de către conducător de doctorat în baza avizului motivațional privind temeiul selectării candidatului sau candidaților și actului depuse de toți pretendenți și va desemna candidații învingători în conformitate cu numărul de granturi acordate Școlii Doctorale.

Candidații la studii de doctorat pentru obținerea poziției cu finanțare de la bugetul de stat, care au participat la concurs pot contesta decizia conducătorului de doctorat și decizia Consiliului Școlii doctorale ale științific al ASEM în termen de 5 zile de la publicarea acestora pe pagina electronică a Școlii. Doctorale. Contestațiile se depun la Școala Doctorală.

Conducătorii de doctorat, care au participat la concurs pot contesta decizia consiliului școlii doctorale ale științific al ASEM în termen de 5 zile de la publicitatea acesteia pe pagina electronică a Școlii Doctorale. Contestațiile se depun Consiliul științific al ASEM.

Decizia Consiliului Școlii Doctorale de distribuire a granturilor, împreună cu actele și materialele procesului de distribuire a granturilor doctorale de la bugetul de stat se depun de Directorul Școlii Doctorale la Consiliul științific al ASEM.

Rezultatele procesului de distribuire a granturilor doctorale de la bugetul de stat sunt aprobate de Consiliul științific al ASEM și prezentat Senatului ASEM pentru adoptarea deciziei de înmatriculare a studentului doctorat la studii.