Calendarul admiterii


LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

pentru anul de studii 2021-2022

 ÎNSCRIERILE LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIOADA:

01 septembrie – 15 octombrie 2021

Înscrierile au loc în cadrul USPEE “Constantin Stere”, et. 6, biroul 601 c, conform următorului program:

LUNI – VINERI: între orele 8.00 – 17.00


Orarul

susținerii probelor de admitere la Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative

(anul de studii 2021-2022)

Susținerea testului la limba străină

Data: 30 octombrie 2021;  Ora: 9:00

Biroul: online (aud. 600, USPEE „Constantin Stere” , str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200).

Comisia de examinare: 

Copăceanu Cristina, dr., Conf. univ.

Șinghirei Valentina, dr., Conf. univ.

Dubcovețchi Anișoara, drd., Asist. univ.

Susținerea referatului de specialitate

Data: 30 octombrie 2021;  Ora: 11:00

Biroul: online (aud. 600, USPEE „Constantin Stere” , str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200).

Comisia de examinare: 

Gheorghe Avornic, dr.hab., Prof. Univ.

 Raisa Grecu, dr.hab., Conf. univ.

               Veaceslav Zaporojan, dr., Conf. univ.

Alexandru Armeanic, dr., Conf. univ.

COMPETIȚIA INSTITUȚIONALĂ DE OBȚINERE ȘI REPARTI ZARE A GRANTURILOR DOCTORALE DE LA BUGETUL DE STAT 

        Conform Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 1406 din 20 octombrie 2021, pentru anul de studii 2021-2022, Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului ASEM și USPEE i-a fost repartizat un grant doctoral, apreciat cu următorul punctaj.

        Consiliul Școlii Doctorale în Drept, Științele Politice și Administrative, în urma discuțiilor din cadrul ședinței din data de 25 octombrie 2021, a decis repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022, următorului conducător de doctorat, autor al proiectului:

Programul de doctorat, cifrul, specialitatea Ponderea  Nume, prenume conducător de doctorat Nr. proiecte Tema Punctaj
553.05. Dreptul muncii și protecția socială 100% Sosna Boris,

prof. univ., dr.

1 Importanța și necesitatea îmbunătățirii securității și sănătății muncii ca element obligatoriu al sistemului de protecție socială a angajaților 88

          În vederea participării la competiția de obținere a grantului, candidatul la studii superioare de doctorat, pe lângă actele generale prezente pentru admiterea studiilor doctorale, va prezenta Școlii Doctorale la acte:

  • Scrisoare de motivație cu privire la alegerea temei din lista proiectelor susceptibile de a obține granturi doctorale aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, Culturilor și Cercetării;
  • Referatul științific la tema pretinsă (în volumul 10-15 pagini);
  • Lista publicațiilor;
  • Alte acte care confirmă eligibilități pretendentului (certificat de cunoaștere a limbilor străine de circulație internațională, confirmări ale stagiilor și activităților anterioare în domeniul cercetării ș.a.)

          Actele se depun  pe adresa: USPEE, Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, et., Bir. 601c.

Conducătorul de doctorat are responsabilitatea de a selecta și de a prezenta Consiliul Școlii Doctorale un aviz motivațional privind: temeiul selectării candidatului sau candidatului; conținutul concursului; forma concursului ș.a.

Numărul rămas de granturi se repartizează în funcție de ponderea propunerilor de proiecte înaintate și disponibilități persoane concrete care vor accepta să urmeze studiile de doctorat.

Consiliul Școlii Doctorale va controla corectitudinea procesului de selectare a candidaților de către conducător de doctorat în baza avizului motivațional privind temeiul selectării candidatului sau candidaților și actului depuse de toți pretenții și va desemna candidații învingători în conformitate cu numărul de granturi acordate Școlii Doctorale.

Candidații la studii de doctorat pentru obținerea poziției cu finanțare a bugetului de stat, care au participat la concurs pot contesta decizia conducătorului de doctorat și decizia Consiliului Școlii doctorale ale științific al ASEM în termenul de 5 zile ale publicării acestora pe pagina electronică a școlii  doctorale. Contestațiile se depun la Școala Doctorală.

Conducătorii de doctorat, care au participat la concurs pot contesta decizia consiliului școlii doctorale ale științific al ASEM în termenul de 5 zile ale publicității pe pagina electronică a școlii doctorale. Contestațiile se depun Consiliul științific al ASEM.

Decizia Consiliului Școlii Doctorale de distribuire a granturilor, împreună cu actele și materialele procesului de distribuire a granturilor doctorale ale bugetului de stat se depun de Directorul Școlii Doctorale la Consiliul științific al ASEM.

Rezultatele procesului de distribuire a granturilor doctorale ale bugetului de stat sunt aprobate de Consiliul științific al ASEM și prezentat Senatului ASEM pentru adoptarea deciziei de înmatriculare a studentului doctorat la studii.