Calendarul admiterii


CALENDARUL ADMITERII LA DOCTORAT

pentru anul de studii 2019-2020

 

ÎNSCRIERILE LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIOADA:

9 septembrie – 11 octombrie 2019

Înscrierile au loc în cadrul ASEM, bl. B, biroul 606 și în cadrul USPEE “Constantin Stere”, biroul 601 c, conform următorului program:

LUNI – VINERI: între orele 9.00  – 17.00


Orarul

susținerii probelor de admitere la Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative

(anul de studii 2019-2029)

Susținerea testului la limba străină

Data: 25 octombrie 2019

Ora: 9:00

Biroul: aud. 600, USPEE, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 200.

Comisia de examinare: 

Coptileţ Valentina, dr., conf. univ.

Gorobeţ Evelina, drd., lect. univ.

Dubcoveţchi Anişoara, magistru., lect. univ.

 

Susținerea referatului de specialitate

Data: 25 octombrie 2019

Ora: 11:00

Biroul: aud. 600, USPEE, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 200.

Comisia de examinare: 

Gheorghe Avornic, dr.hab., prof.univ.

Raisa Grecu, dr.hab., conf. univ.

               Veaceslav Zaporojan, dr., conf.univ.

Alexandru Armeanic, dr., conf.univ.

 

COMPETIȚIA INSTITUȚIONALĂ DE OBȚINERE ȘI REPARTIZARE A GRANTURILOR DOCTORALE DE LA BUGETUL DE STAT

 

        Conform Ordinului Ministerului Educației nr. 1136 din 13 septembrie 2019, pentru anul de studii 2019-2020, Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorţiului ASEM și USPEE i-au fost repartizate 3 (trei) granturi doctorale.

        Consiliul Şcolii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative, în urma discuţiilor din cadrul şedinţei din data de 27 septembrie 2019, a decis repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020, următorilor conducători de doctorat ale căror proiecte au fost evaluate cu cel mai înalt punctaj de către Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării:

Program de doctorat,

cifrul, specialitatea

Ponderea  Nume, prenume conducător de doctorat Nr.

priecte

Tema Punctaj
1 2 3 4 5 6
551.01 – Teoria generală a dreptului Craiovan Ion,

prof. univ., dr.

1 Cultura juridică – resursă cardinală pentru orientarea și acțiunea juristului. 87,5
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice Varzari Pantelimon, prof.univ., dr.hab. 1 Reînnoirea elitei politice din Republica Moldova în contextul provocărilor regimului democratic 87
552.01. Drept constituțional Avornic Gheorghe,  prof.univ., dr.hab. 1 Analiza juridico-funcțională a activității Parlamentului Republicii Moldova în asigurarea securității naționale – pilon fundamental al statului de drept 85,5

          În  vederea participării la competiția de obținere a grantului, candidatul la studii superioare de doctorale, pe lângă actele generale prevăzute pentru admiterea la studii doctorale, va prezenta Şcolii Doctorale următoarele acte:

  • Scrisoare de motivație cu privire la alegerea temei din lista proiectelor susceptibile de a obţine granturi doctorale aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
  • Referatul științific la tema pretinsă (în volum 10-15 pagini);
  • Lista publicațiilor;
  • Alte acte care confirmă eligibilitatea pretendentului (certificate de cunoaştere a limbilor străine de circulaţie internaţională, confirmări ale stagiilor şi activităţilor anterioare în domeniul cercetării ş.a.)

          Actele se depun pe adresa: ASEM Chişinău, str. Petru Rareș, 18, blocul E, etajul 1, biroul 114.

Conducătorul de doctorat are responsabilitatea de a selecta şi prezenta Consiliului Școlii Doctorale un aviz motivațional privind: temeiul selectării candidatului sau candidaţilor; conţinutul concursului; forma concursului ş.a.

Numărul rămas de granturi se repartizează în funcţie de ponderea propunerilor de proiecte înaintate şi disponibilitatea persoanelor concrete care vor accepta să urmeze studiile de doctorat.

Consiliul Şcolii Doctorale va controla corectitudinea procesului de selectare a candidaţilor de către conducătorul de doctorat în baza avizului motivațional privind temeiul selectării candidatului sau candidaţilor şi actelor depuse de toţi pretendenţii şi va desemna candidaţii învingători în corespundere cu numărul de granturi acordate Şcolii Doctorale.

Candidaţii la studii de doctorat pentru obținerea poziției cu finanțare de la bugetul de stat, care au participat la concurs pot contesta decizia conducătorului de doctorat şi decizia Consiliului Şcolii doctorale Consiliului ştiinţific al ASEM în termen de 5 zile de la publicarea acestora pe pagina electronică a Şcolii Doctorale. Contestaţiile se depun la Şcoala Doctorală.

Conducătorii de doctorat, care au participat la concurs pot contesta decizia Consiliului Şcolii doctorale Consiliului ştiinţific al ASEM în termen de 5 zile de la publicarea acesteia pe pagina electronică a Şcolii Doctorale. Contestaţiile se depun Consiliul ştiinţific al ASEM.

Decizia Consiliului Şcolii Doctorale de distribuire a granturilor, împreună cu actele şi materialele procesului de distribuire a granturilor doctorale de la bugetul de stat se depun de Directorul Şcolii Doctorale la Consiliul ştiinţific al ASEM.

Rezultatele procesului de distribuire a granturilor doctorale de la bugetul de stat sunt aprobate de Consiliul ştiinţific al ASEM şi prezentate Senatului ASEM pentru adoptarea deciziei de înmatriculare a studentului doctorat la studii.