Susţinerea publică a tezei de doctor, 20.01.2021; Doctorandă – Cristea Gabriela

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ TRANSFRONTALIERĂ DIN BALCANI: RISCURI ȘI AMENINȚĂRI ASUPRA SECURITĂȚII REPUBLICII MOLDOVA

Specialitatea științifică: 552.08 DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

Candidat: CRISTEA Gabriela
Conducător științific: dr. hab., conf. univ. POALELUNGI Mihai

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

1. AVORNIC Gheorghe, Preşedintele Senatului USPEE C.Stere, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/10915)

2. POALELUNGI Mihai, conducător științific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=poalelungi%20mihai)

Referenți oficiali:

1. BALAN Oleg, Rectorul Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=balan%20oleg&page=1)

2. GĂMURARI Vitalie, Prorector Cercetare Științifică și Studii Doctorale a ULIM, doctor în drept, conferențiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=gamurari%20vitalie)

3. CĂUIA Alexandru, Decanul Facultății de Drept a ULIM, doctor în drept, conferențiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=alexandru%20cauia)

Data susținerii: 20 ianuarie 2021, ora 14.00

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: Academia de Administrare Publică, et. 3, biroul 301, sau online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link: https://us02web.zoom.us/j/89316895996?pwd=YlJSaCtEWTBOZnkzR1VDVnRqN0xVZz09

Meeting ID: 893 1689 5996
Passcode: 097481

Teza de doctorat poate fi consultată online aici şi la: www.cnaa.md, www.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61.

 Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, gabriela.bitca@mai.gov.md; contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.

Susţinerea publică a tezei de doctor, 09.01.2021; Doctorandă– Jenunchi Elena

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU CONSTRÂNGEREA DE A FACE DECLARAȚII

Specialitatea științifică: 554.01 – Drept penal, drept execuțional penal


Candidat: JENUNCHI Elena


Conducător științific: dr. hab., conf. univ. GRECU Raisa

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

1. AVORNIC Gheorghe, Preşedintele Senatului USPEE ”C. Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar.
2. GRECU Raisa, conducător științific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar.

Referenţi oficiali:
1. CUȘNIR Valeriu, Director adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Academiei de Științe din Moldova, doctor habilitat în drept, profesor universitar.
2. BOTNARU Stela, Prodecanul facultății de drept a USM, doctor în drept, conferențiar universitar.
3. POPOVICI Tudor,  conferențiar universitar USPEE ,,C. Stere”, doctor în drept.

Data susținerii: 09 ianuarie 2021, ora 10.00

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”, et. 6, biroul 600,

sau online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link:

https://us02web.zoom.us/j/87052824074?pwd=YWtWVmRid1VGeU5Fc3V5YzIrbHdKQT09

Meeting ID: 870 5282 4074

Passcode: 186784

Teza de doctorat poate fi consultată online aici: www.cnaa.md și www.doctorat.ase.md și la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 200, et.3.

 Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice:scoala.doctorat@gmail.comelenajenunchi@yahoo.com;  contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.

Susţinerea publică a tezei de doctor, 04.01.2021; Doctorandă – Macovei Vera

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

Anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în drept cu tema:

Analiza juridico-penală a infracţiunii de activitate a mercenarilor prevăzută la art. 141 CP RM

Specialitatea științifică: 554.01 – Drept penal şi executional penal


Candidat: MACOVEI Vera


Conducător științific: dr. hab., conf. univ. GRECU Raisa

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

1. AVORNIC Gheorghe, Rector, PreşedinteleSenatuluiUSPEE”C. Stere”, doctor habilitatîndrept, profesor universitar.

2. GRECU Raisa, conducătorștiințific, doctor habilitatîndrept, conferenţiaruniversitar.

Referenţi oficiali:

 1. BRÎNZĂ Sergiu, decanul facultăţii de drept USM, doctor habilitat în drept, profesor universitar
 2. GHEORGHIŢĂ Mihail, USM, doctor habilitat în drept, profesor universitar
 3. CUŞNIR Valeriu, director-adj. Institutul de Cercetări Politice şi Juridice AŞM, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Data susținerii: 04 ianuarie 2021, ora 10.00

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”, et. 6, biroul 600, sau online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link: https://us02web.zoom.us/j/86504042334?pwd=WksrVXV1RCtTWlM0L25hZVh4K0k2Zz09

Meeting ID: 865 0404 2334

Passcode: 970987

Teza de doctorat poate fi consultată online la:http://www.cnaa.md/thesis/56578/ și la Biblioteca USPEE “C. Stere”, Bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 200.

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com; vera.macovei@cna.md; veronicamacovei12@gmail.comcontact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate Aici.

Susţinerea publică a tezei de doctor, 17.08.2020; Doctorandă – Ciochină Elena

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE A CONSORȚIULUI  INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică

a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

COMPATIBILITATEA DREPTURILOR CONSUMATORILOR CU DREPTURILE PACIENȚILOR ÎN CADRUL SERVICIILOR MEDICALE

Specialitatea științifică: 553.01 – Drept privat

Candidat: CIOCHINA Elena

Conducător științific: dr hab., conf. univ. PLOTNIC Olesea

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. MIHALACHE, Iurie, președinte, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar.
 2. PLOTNIC,  Olesea, secretar științific, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar.

Referenţi oficiali:

 1. DANDARA, Liliana, doctor în drept , conferențiar universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 2. MÎȚU, Gheorghe, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.
 3. CIMIL, Dorin, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

Data susținerii: 17 august 2020, ora 14.00

Susținerea va avea loc în regim online, prin sistem de videoconferință, pe baza platformei ZOOM :

https://us02web.zoom.us/j/3686549877

Teza de doctorat poate fi consultată online  aici şi la: www.cnaa.mdwww.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61. 

Susţinerea publică a tezei de doctor, 31.07.2020; Doctorand – Bîcu Igor

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE A CONSORȚIULUI  INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică

a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

GARANȚIILE CONSTITUȚIONALE ALE REALIZĂRII DREPTULUI LA UN PROCES ECHITABIL

Specialitatea științifică: 552.01 – Drept constituțional

Candidat: BÂCU Igor

Conducător științific: dr., conf. univ. ZAPOROJAN Veaceslav

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. COPTILEȚ, Valentina, președinte, doctor în drept, conferențiar universitar.
 2. ZAPOROJAN, Veaceslav, conducător științific, doctor în drept, conferențiar universitar.

Referenţi oficiali:

 1. GUCEAC, Ion, academician, doctor habilitat în drept constituțional, profesor universitar, Academia de Științe a Moldovei.
 2. CÂRNAȚ, Teodor, doctor habilitat în drept constituțional, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova.
 3. GORIUC, Silvia, doctor în drept, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică.

Data susținerii: 31 iulie 2020, ora 10.00

Susținerea va avea loc în regim online, prin sistem de videoconferință, bir. 104, Academia de Studii Economice din Moldova, link-ul conferinţei: https://youtu.be/1QidSpGfNbE, precum și https://idsi.md/tv .

Teza de doctorat poate fi consultată online  aici şi la: www.cnaa.mdwww.doctorat.ase.mdwww.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61.