Susţinerea publică a tezei de doctor, 09.01.2021; Doctorandă– Jenunchi Elena

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU CONSTRÂNGEREA DE A FACE DECLARAȚII

Specialitatea științifică: 554.01 – Drept penal, drept execuțional penal


Candidat: JENUNCHI Elena


Conducător științific: dr. hab., conf. univ. GRECU Raisa

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

1. AVORNIC Gheorghe, Preşedintele Senatului USPEE ”C. Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar.
2. GRECU Raisa, conducător științific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar.

Referenţi oficiali:
1. CUȘNIR Valeriu, Director adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Academiei de Științe din Moldova, doctor habilitat în drept, profesor universitar.
2. BOTNARU Stela, Prodecanul facultății de drept a USM, doctor în drept, conferențiar universitar.
3. POPOVICI Tudor,  conferențiar universitar USPEE ,,C. Stere”, doctor în drept.

Data susținerii: 09 ianuarie 2021, ora 10.00

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”, et. 6, biroul 600,

sau online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link:

https://us02web.zoom.us/j/87052824074?pwd=YWtWVmRid1VGeU5Fc3V5YzIrbHdKQT09

Meeting ID: 870 5282 4074

Passcode: 186784

Teza de doctorat poate fi consultată online aici: www.cnaa.md și www.doctorat.ase.md și la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 200, et.3.

 Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice:scoala.doctorat@gmail.comelenajenunchi@yahoo.com;  contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.