Susţinerea publică a tezei de doctor, 04.01.2021; Doctorandă – Macovei Vera

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

Anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în drept cu tema:

Analiza juridico-penală a infracţiunii de activitate a mercenarilor prevăzută la art. 141 CP RM

Specialitatea științifică: 554.01 – Drept penal şi executional penal


Candidat: MACOVEI Vera


Conducător științific: dr. hab., conf. univ. GRECU Raisa

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

1. AVORNIC Gheorghe, Rector, PreşedinteleSenatuluiUSPEE”C. Stere”, doctor habilitatîndrept, profesor universitar.

2. GRECU Raisa, conducătorștiințific, doctor habilitatîndrept, conferenţiaruniversitar.

Referenţi oficiali:

  1. BRÎNZĂ Sergiu, decanul facultăţii de drept USM, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  2. GHEORGHIŢĂ Mihail, USM, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  3. CUŞNIR Valeriu, director-adj. Institutul de Cercetări Politice şi Juridice AŞM, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Data susținerii: 04 ianuarie 2021, ora 10.00

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”, et. 6, biroul 600, sau online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link: https://us02web.zoom.us/j/86504042334?pwd=WksrVXV1RCtTWlM0L25hZVh4K0k2Zz09

Meeting ID: 865 0404 2334

Passcode: 970987

Teza de doctorat poate fi consultată online la:http://www.cnaa.md/thesis/56578/ și la Biblioteca USPEE “C. Stere”, Bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 200.

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com; vera.macovei@cna.md; veronicamacovei12@gmail.comcontact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate Aici.