Susţinerea publică a tezei de doctor, 17.08.2020; Doctorandă – Ciochină Elena

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE A CONSORȚIULUI  INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică

a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

COMPATIBILITATEA DREPTURILOR CONSUMATORILOR CU DREPTURILE PACIENȚILOR ÎN CADRUL SERVICIILOR MEDICALE

Specialitatea științifică: 553.01 – Drept privat

Candidat: CIOCHINA Elena

Conducător științific: dr hab., conf. univ. PLOTNIC Olesea

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. MIHALACHE, Iurie, președinte, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar.
  2. PLOTNIC,  Olesea, secretar științific, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar.

Referenţi oficiali:

  1. DANDARA, Liliana, doctor în drept , conferențiar universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
  2. MÎȚU, Gheorghe, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.
  3. CIMIL, Dorin, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

Data susținerii: 17 august 2020, ora 14.00

Susținerea va avea loc în regim online, prin sistem de videoconferință, pe baza platformei ZOOM :

https://us02web.zoom.us/j/3686549877

Teza de doctorat poate fi consultată online  aici şi la: www.cnaa.mdwww.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61.